Welcome, Guest!

lost your password?

Ministry of economic development of the Russian Federation

Exhibitions

Name Russian-Chinese Expo 2020
Country Russia
Date of publication 24.03.2020
Date 07.07.2020 - 10.07.2020
Description

Mesto provedeniya: Yekaterinburg-Ekspo (Yekaterinburg, Rossiya)

Tematika: Biznes, investitsii, bank

Organizatory: Biznes Ivent, OOO; Ministerstvo kommertsii Kitayskoy Narodnoy Respubliki; Ministerstvo promyshlennosti i torgovli RF; Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii

http://russia-china-expo.com/ 

 
 
Documentation
Sources of information Self-enumeration
07.07.2020 - 08.07.2020
07.07.2020 - 10.07.2020
19.08.2020 - 20.08.2020
24.08.2020 - 26.08.2020
25.08.2020 - 27.08.2020
02.09.2020 - 05.09.2020
03.09.2020 - 05.09.2020
08.09.2020 - 10.09.2020
09.09.2020 - 10.09.2020
10.09.2020 - 11.09.2020
15.09.2020 - 17.09.2020
15.09.2020 - 17.09.2020
16.09.2020 - 18.09.2020
16.09.2020 - 18.09.2020
21.09.2020 - 23.09.2020
29.09.2020 - 01.10.2020
30.09.2020 - 01.10.2020
14.10.2020 - 16.10.2020
20.10.2020 - 22.10.2020
22.10.2020 - 22.10.2020
22.10.2020 - 24.10.2020